آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۰۱ - نکات مهم در مورد ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص در سامانه سجادفایل های راهنمای کمیسیون موارد خاص
فرم استشهاد جهت دریافت کارت دانشجویی المثنیآیین نامه ها و فرم های معاونت دانشجویی
۰۲ - راهنمای فرآیند ثبت نام در سامانه سجادفایل های راهنمای کمیسیون موارد خاص
فایل راهنما جهت صدور کارت دانشجویی المثنیآیین نامه ها و فرم های معاونت دانشجویی
۰۳ - مراحل نحوه ثبت نام در شورای موارد خاصفایل های راهنمای کمیسیون موارد خاص
فرم حل تمرینآیین نامه ها و فرم های معاونت دانشجویی
فایل راهنمای ثبت کار دانشجویی و شماره حساب بانک تجارت در سامانه گلستانآیین نامه ها و فرم های معاونت دانشجویی
فرم تاییدیه دانشکده جهت اسکان دانشجو در سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم تکمیل فرم خود اظهاری سلامت دانشجوآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم انصراف از سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم درخواست پذیرش مهمان شب در سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم درخواست مجوز ورود خودرو به سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم تقاضای اسکان به صورت مازادآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم تقاضای اسکان در سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
فرم مشخصات جهت استرداد وجهآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
تذکر بسیار مهم در خصوص تخفیف ۱۰ درصدی اجاره بهاءآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
چکیده شرایط و ضوابط سرا های دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
آیین نامه نحوه واگذاری و اداره سرای دانشجوییآیین نامه ها و فرم های سرای دانشجویی
صورتجلسه تخلف یا تقلب در آزمونآیین نامه ها و فرم های کمیته انضباطی
راهنمای درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاهفایل های راهنمای اداره رفاه دانشجویان